Wie maakt Nederland Mooi?

Over ons

Mooi Nederland is een onderneming van Koen van Sleeuwen. Koen is gedreven vanuit een brede maatschappelijke betrokkenheid. Van daaruit draagt hij bij aan opgaven op het gebied van ruimte, vastgoed en wonen. Koen werkt met passie aan een betere leefomgeving. Een Mooier Nederland.

Koen van Sleeuwen is adviseur en interim-manager bij woningcorporaties en gemeenten. Een strateeg. Manager van processen. Koen brengt kennis en vaardigheden graag over door coaching en opleiding.

uitsnede16

Met een breed netwerk en vanuit vaste samenwerkingsverbanden is hij in staat een team voor u samen te stellen die op inhoud en proces tot resultaten komt. Koen van Sleeuwen werkt hiervoor samen met een aantal vaste onderzoeks-, advies- en detacheringsbureaus gericht op gemeenten en woningcorporaties.

Koen van Sleeuwen heeft 20 jaar ervaring bij advies- en interimbureaus, gemeenten, provincie en woningbouwcorporaties als adviseur, procesmanager, projectleider en lijnmanager.

Hij zorgt voor strategie in uw organisatie in ruimtelijke ontwikkeling, vastgoedsturing en wonen (volkshuisvesting). Hij is gericht op de lange termijn en structuurverbeteringen, maar zorgt voor zichtbaar resultaat op korte termijn.

uitsnede50

Koen heeft bij gemeenten een focus op Gebiedsontwikkeling nieuwe stijl, procesmanagement van complexe ruimtelijke ontwikkelingen en locatieontwikkeling. Hij bouwt voort op zijn achtergrond in planologie, bestuursrecht en bestuurskunde en zijn ervaring in strategisch grondbeleid. Bij ruimtelijke ontwikkelingen was hij in het verleden verantwoordelijk voor onder meer bestemmingsplannen, exploitatieovereenkomsten, Structuurvisies en locatiekeuzeonderzoek.

Bij woningcorporaties richt Koen zich met name op staf en vastgoedsturing. Hij is specialist op het gebied van Strategisch Vastgoedbeleid en het doorontwikkelen daarvan richting Vastgoedsturing nieuwe stijl met Asset Management en Portefeuillemanagement. Hij maakt daarbij gebruik van uitgebreide managementervaring en kennis van woningbehoeftenonderzoek en –prognoses.

uitsnede13

Koen van Sleeuwen, gedreven door maatschappelijke opgaven op het gebied van ruimte, vastgoed en wonen:

https://www.linkedin.com/in/koenvansleeuwen

Koen_05_RGB_kopie

Koen van Sleeuwen maakt Nederland Mooi