What's in a name?

NV Mooi Nederland

Mooi Nederland is gevestigd aan de Van Randwijckweg 13. De straat is genoemd naar de familie Van Randwijck.

Van_Randwijckweg_Beek_bij_NijmegenDe Van Randwijcks stammen uit de 14e eeuw, de baronnen en graven waren onder meer minister en burgemeester van Nijmegen. 

Beek_bij_Nijmegen_Mooi_NederlandDe familie Van Randwijck had gronden in Beek-Ubbergen vanaf 1660, totdat begin 20ste eeuw baron Maurits van Randwijck een groot deel van zijn bezittingen, waaronder De Sterrenberg, verkocht aan de Haagse exploitatiemaatschappij Mooi Nederland.
Mooi_Nederland_aankondiging

In 1909 werd De Naamloze Vennootschap Maatschappij tot Exploitatie van Onroerende Goederen Mooi Nederland opgericht. De Haagse maatschappij heeft als doel villa’s te bouwen. Het gebied krijgt de naam Villapark Berg en Dal. Villapercelen worden aangeboden en ontsloten met elektrisch licht en waterleiding.

Wegenplan_1933_Mooi_NederlandVanuit station Nijmegen werd een bergtram aangelegd naar Grand Hotel Berg en Dal. Hiervoor moest de Van Randwijckweg uitgegraven worden in de heuvels.

Aanleg_bergspoorbrug_ansichtkaart

Er werd een bergbrug gebouwd die ervoor zorgde dat door een lus de hoogteverschillen overwonnen konden worden. Onderweg kon met de tram een restaurant en uitzichttoren op de Sterrenberg worden aangedaan.

Bergspoor_Mooi_Nederland_brug

De periode van de Twee Wereldoorlogen en de daartussen liggende crisistijd zorgden ervoor dat Mooi Nederland NV maar een deel van het villapark realiseerde.

Reclame_Mooi_Nederland_plateau_HordijkDe geschiedenis is te lezen in het boek Een eeuw Mooi Nederland van Loet van Sluis.

Een_Eeuw_Mooi_Nederland_uitsnede_horizontaal

Innovatieplatform Mooi Nederland


Het innovatieplatform Mooi Nederland van het ministerie van Infrastructuur en Milieu (voorheen VROM) richtte zich van 2009 tot 2011 op het stimuleren van zuinig ruimtegebruik, het tegengaan van verrommeling en het bevorderen van ruimtelijke kwaliteit. Hiervoor zijn 96 innovatieve voorbeeldprojecten uitgevoerd. De informatie is ondergebracht in de Kennisbank Mooi Nederland.

Mooi_Nederand_MinVROM

Museum Mooi Nederland

Beek_opgang_Mooi_Nederland

Voorheen was in het pand Van Randwijckweg 2 het museum Mooi Nederland en de VVV Beek-Ubbergen gevestigd. In het pand waren tot voor kort politieuniformen en de collectie van de stichting Van Steen en Natuur te zien. Sinds 2013 is antiquariaat Supplement in het rijksmonument gevestigd.6573EJ_00002_F1

Postzegelserie Mooi Nederland

mnrotterdamlarge_

Mooi Nederland is een thema waaronder TNT Post jaarlijks een serie uitgeeft die Nederland in volle glorie weergeeft. Vaak staat een Nederlandse stad centraal, waarbij in het beeld heden en verleden verweven worden om het verhaal van de stad te vertellen. 

Mooi-Nederland-Naarden_postzegel

Wandelsportvereniging Mooi Nederland

VVV_kaart_Mooi_NederlandMooi Nederland is de naam van de wandelsportvereniging in Beek-Ubbergen, die jaarlijks o.a. de Grenslandtocht organiseert. Een tocht tussen de 20 en 50 km in juni door de heuvels als voorbereiding op de Nijmeegse Vierdaagse. 

Voorkant_wandelkaart_Mooi_Nederland_Jugendstil

Tegenwoordig doorkruis je Mooi Nederland niet meer met de tram, maar met een unieke wandeling over 7 bergen, de N70 natuurwandeling

Dal_Palland