Waar staan we voor?

 

Mooi Nederland heeft idealen

Mooi Nederland staat voor een mooiere en betere leefomgeving in Nederland

 

uitsnede39 

Vertrekpunt Mooi Nederland

Roombeek_gerenoveerd_tuindorp_horizontale_uitsnede

Ruimtelijke ontwikkeling

Mooi Nederland borduurt voort op het goede wat de ruimtelijke ordening Nederland gebracht heeft. Ons land werd mooier en beter door locatiebeleid, zuinig ruimtegebruik en compacte stadsbeleid. Maar we gaan verder dan oude planologie, het stadium van afwachten, ordenen en beoordelen. We faciliteren, ontwikkelen en nodigen uit. We zijn niet bang om nieuwe paden in te slaan. Dat doen we met gebiedsontwikkeling Nieuwe Stijl.

Roest_3

WONEN/VOLKSHUISVESTING

Mooi Nederland staat voor goed wonen. Wij dragen bij aan goede huisvesting voor hen die daarbij een steun in de rug kunnen gebruiken. Vanuit de traditie van de volkshuisvesting die Nederland een relatief goede woningvoorraad heeft gebracht. Maar aan de slag met de opgaven van deze tijd; een duidelijk doel voor ogen, sturing op het vastgoed, integriteit, verantwoording, afweging van maatschappelijke en financiële doelen, benchmarking, toezicht en visitatie.

Spruijtflat_details_herhaling

Een eerlijk advies

Mooi Nederland geeft duidelijk en eerlijk advies. Een eerlijk advies; wat is dat volgens Mooi Nederland? Mooi Nederland werkt met beroepseer, vanuit planologische principes. Wij werken altijd in het licht van de doelstellingen van de organisatie. Ook als die strijdig zijn met ons eigen belang of belangen van andere betrokkenen in de organisatie. Bij een gemeente handelen we dus in het belang van een betere leefomgeving, bij een woningcorporatie in het belang van de huisvesting van de doelgroep. En ons handelen is zeker niet gericht op vervolgopdrachten. Wij zorgen voor zo snel mogelijke bijdragen aan de doelstellingen van de organisatie.

Roombeek_Enschede_tussenverdieping_horizontale_uitsnede

Van waarde

Mooi Nederland levert meerwaarde. We maken niet meer kosten voor onze klanten dan nodig is. Maar liever nog tonen we eerst onze inzet en bepaalt de klant daarna de meerwaarde. Wij werken dus graag met het principe van waardebepaling achteraf.

Voordeur_Enschede_uitsnede_horizontaal

Algemeen belang

Mooi Nederland werkt voor of in het belang van de publieke zaak of voor behartiging van geschade persoonlijke belangen.